תנאי השימוש באתר

שימוש בחומרים המצויים במסד תל-חי לקרטוגרפיה היסטורית

המסד הקרטוגראפי של המכללה האקדמית תל-חי, להלן "מסד תל-חי", הוא מסד ייחודי המבוסס על אוסף המפות של תל חי. כל הפריטים המצויים במסד, נסרקים ברזולוציה גבוהה וממופתחים באופן מעמיק כדי לאפשר את האיתור והשימוש בחומרים הללו. האתר פועל ללא מטרות רווח ומטרתו עידוד השימוש בחומרים הקרטוגרפיים ההיסטוריים לשם מחקר, תיעוד והרחבת ידע. חלק מהפריטים המצויים באתר, מקורם באוספים חיצוניים וה"מסד" מהווה אכסניה בעבורם. השימוש בפריטים המצויים במסד בפרסומים מדעיים ותיעודיים (מאמרים, ספרים, דיסרטציות ועבודות גמר) יעשה לאחר קבלת אישורו של ה"מסד" ולאחר ווידוא כי ניתנים הקרדיטים לבעלי הזכויות.

המסד מאפשר הורדה של פריטים סרוקים, באיכות סריקה גבוהה, בתמורה לתשלום סמלי שישתנה מעת לעת. תשלום זה ישמש לכיסוי "הוצאות הטיפול בפריט" בלבד. פונה (תלמיד או סטודנט) שהעלות הנדרשת, מעבר להישג ידו, רשאי לפנות לשלום טרמצי (shalomt@telhai.ac.il) בבקשה לאישור חריג.

המשתמש יתחייב כי השימוש בפריטים הללו נועד למחקר ותיעוד בלבד וכי לא יעביר חומרים אלו לשימושו של צד שלישי. ה"מסד" יהיה רשאי להפעיל מנגנוני מעקב ובקרה ובמקרה תמצא חריגה מתנאי השימוש הנקובים, תעמוד למסד הזכות להפעיל סעדים משפטיים.

הפונים למסד יהיו מחויבים ברישום. פרטיהם של פונים יישמרו בידי האתר אך לא יפורסמו ולא יעשה בהם שימוש כלשהו למעט במסגרת ההתקשרות עם הפונה או משתמש. מובהר שמידע אישי על המשתתף לא יועבר ולא יועמד לרשות אחרים.