מי אנחנו

אלון מרגלית

אלון מרגלית

ד"ר אלון מרגלית, מנהל הספריה. ד"ר מרגלית הקים, ביחד עם פרופסור חיים גורן, את אוסף המפות, פיתח את המסד הקרטוגרפי והגדיר את מטרותיו. ד"ר מרגלית אחראי על פיתוח האוסף, יצירת קשרים עם גורמי חוץ והכללתן של טכנולוגיות מתקדמות.

כתובת אימייל:  alonmarg@telhai.ac.il
טלפון משרד:  04-8181911
טלפון נייד:  054-4808743
שלום טרמצ'י

שלום טרמצ'י

מר שלום טרמצ'י, מנהל האוסף. מר טרמצ'י אחראי על סריקת המפות, יצירת הרשומות האינפורמטיביות והכללתן במסד. מר טרמצ'י הינו בעל ידע רחב בהיסטוריה המודרנית של ארץ ישראל ומספק שרותי ייעץ קרטוגרפי לכל פונה.

כתובת אימייל:  shalomt@telhai.ac.il
טלפון משרד:  04-8181928
טלפון נייד:  050-7990494
אודי גרוסמן

אודי גרוסמן

מר אודי גרוסמן, אחראי על פלטפורמת הממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית) ויצירת שכבות אינפורמטיביות המבוססות על חומרים קרטוגרפיים מגוונים. מר גרוסמן הינו בעל ידע רחב בהיסטוריה המודרנית של ארץ ישראל, מספק שרותי יעץ קרטוגרפי ומסיע במחקר ובתיעוד השינויים ההיסטוריים שהתרחשו במרחב הגיאוגרפי, כפונקציה של זמן.

כתובת אימייל:  udig@telhai.ac.il
טלפון משרד:  04-8181938
טלפון נייד:  052-3224810
ד"ר גד שפר

ד"ר גד שפר

ד"ר גד שפר, מנהל אקדמי של המרכז למחקר קרטוגרפי היסטורי. ד"ר שפר אחראי על ביסוס קשרים מדעיים עם גופים שונים בארץ ובחו"ל. בנוסף, ד"ר שפר אחראי ליזום ולארגן כנסים וסדנאות ולנסות להשיג קרנות, מלגות וגרנטים. כמו כן, ד"ר שפר, מקדם הוראה פעילה בחדר המפות וקידום פרסומים שבהם נעשה שימוש בחומרים מחדר המפות.

כתובת אימייל:  schaffergad@telhai.ac.il
פרופסור אמריטוס חיים גורן

פרופסור אמריטוס חיים גורן

פרופסור אמריטוס חיים גורן, גיאוגרף היסטורי שהתמחה ופרסם בנושאי מעורבות אירופית בארץ ישראל ובאזור בתקופה העות'מנית ובעיקר במאה ה-19, ספרות הנוסעים ועולי הרגל לארץ, ותולדות המחקר המדעי של המזרח התיכון במאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה. כל שלושת התחומים באים לביטוי במחקריו ופרסומיו הרבים המוקדשים לתולדות והתפתחות הכרטוגרפיה של האזור. פרופסור גורן ליווה והיה שותף להקמת מסד תל-חי, מראשית דרכו ומשמש כיועץ מדעי בהווה.

כתובת אימייל:  gorenh@telhai.ac.il
טלפון נייד:  054-4369196