מסד תל חי למפות היסטוריות

המשימה שלנו

מפות, כמו גם חומרים קרטוגרפיים אחרים (תצלומי אוויר ותרשימים), מתארים את פני הקרקע על פי פרמטרים כגון טופוגרפיה, פיתוח עירוני וחקלאי, גיאולוגיה, גבולות מדיניים וכו'. אבל הפרמטרים הללו קשורים תמיד ולנסבות ולזמן שבו נוצרו. לכן יש לראות במפות כמו גם בחומרים קרטוגרפיים אחרים, בראש ובראשונה מסמכים היסטוריים.

מטרת המסד היא לשמר את החומרים הללו ולהנגישם לציבור לצרכי מחקר ותיעוד.

חיפוש מפות